Avís Legal i informació sobre les condicions dús del lloc web.

Dades identificatives del titular del lloc web

En compliment del deure informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SÍNDROME DE DOWN (d’ara endavant, DOWN LLEIDA) ) i en qualitat de titular del lloc web www.downlleida.com , procedeix a comunicar-los les dades identificatives exigides per la referida norma:

Denominación social: ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SÍNDROME DE DOWN (en adelante, “DOWN LLEIDA”)
Domicilio social: Plaza Sant Pere, 3 Bajos, 25005 Lleida
CIF: G25351305
Dirección de correo electrónico: info@downlleida.org

Aquesta informació conforma i regula les condicions dús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini www.downlleida.com , assumeixen i es comprometen a respectar .

Definicions

“Pàgina”, domini www.downlleida.com que es posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Usuari, persona física o jurídica que utilitza o sol·licita un servei de comunicacions electròniques disponible per al públic. (Definició present al Codi Europeu de Comunicacions Electròniques)

Usuari final, l’usuari que no subministra xarxes públiques de comunicacions o serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic. (Definició present al Codi Europeu de Comunicacions Electròniques)

Contingut, són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.downlleida.com les quals conformen la informació i els serveis que DOWN LLEIDA posa a disposició dels Usuaris d’Internet. S’hi contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut a la Pàgina.
Web, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació com ara java, javascript, PHP, o altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.
Servei de comunicacions electròniques, el prestat en general a canvi duna remuneració a través de xarxes de comunicacions electròniques. (Definició present al Codi Europeu de Comunicacions Electròniques)

Servei d’accés a internet, servei de comunicacions electròniques a disposició del públic que proporciona accés a internet i, per tant, connectivitat entre pràcticament tots els punts extrems connectats a internet, amb independència de la tecnologia de xarxa i de l’equip terminal utilitzats. (Definició present al Reglament sobre mesures en relació amb l’accés a una internet oberta)

Hiperenllaç, tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.

“Cookies”, mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació als llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen a l’ordinador de l’usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privadesa, per la qual cosa DOWN LLEIDA avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment en què s’implantin a la Pàgina.

Equip terminal, l’equip connectat directament o indirectament a la interfície d’una xarxa pública de telecomunicacions per transmetre, processar o rebre informació. (Definició present a la Directiva 2008/63 relativa a la competència als mercats d’equips terminals de telecomunicacions).

Condicions d’ús

La simple i simple utilització de la Pàgina atorga la condició d’usuari de la Pàgina, ja sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses a l’Avís Legal. Si l’Usuari final no està conforme amb les clàusules i les condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per DOWN LLEIDA pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari final ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la pàgina.

A través de la Página, DOWN LLEIDA facilita a los Usuarios finales el acceso y la utilización de diversos Contenidos publicados por medio de Internet por DOWN LLEIDA o por terceros autorizados.

L’Usuari final està obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, ja sigui per mitjà d’aquest avís legal oa qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptats.

A aquest efecte, l’Usuari final s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per DOWN LLEIDA, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

L’Usuari final s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut a la pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari final no podrà:

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de DOWN LLEIDA , que és titular dels drets corresponents, o que això resulti legalment permès.

– Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de DOWN LLEIDA o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari final haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de DOWN LLEIDA o, si escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que es pugui entendre que l’ús o l’accés al Portal i/oa els Continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius esmentades, i sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.

De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de DOWN LLEIDA , o de tercers si escau, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de DOWN LLEIDA o de tercers que n’han autoritzat l’ús, als quals correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de DOWN LLEIDA o de tercers inclosos a la pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Hiperenllaços

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

– No caldrà autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no la podrà reproduir de cap manera. Qualsevol altra forma d’Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de DOWN LLEIDA .

– No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de DOWN LLEIDA .

– No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre DOWN LLEIDA els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin a la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels Continguts subministrats.

– No es declararà ni es donarà a entendre que DOWN LLEIDA ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina Web on s’estableix l’Hiperenllaç.

-La pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç només podrà contenir allò estrictament necessari per identificar la destinació de l’Hiperenllaç.

– La pàgina Web on s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

Política de cookies

Les cookies són el mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació als Llocs Web. Són petits fitxers de text que s’escriuen a l’ordinador de l’usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privadesa, per la qual cosa DOWN LLEIDA informa que podrà utilitzar cookies amb la finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del lloc web així com per identificar el PC de l’Usuari permetent reconèixer-lo en les properes visites. En tot cas, lusuari pot configurar el seu navegador per no permetre lús de cookies en les seves visites al lloc web.

A DOWN LLEIDA utilitzem cookies amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència en la teva navegació. Volem informar-te de manera clara i precisa sobre les galetes que utilitzem, detallant a continuació, què és una galeta, per a què serveix, quina és la seva finalitat i com pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

De conformitat amb la normativa espanyola que regula l’ús de cookies en relació a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, recollida al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, us informem sobre les cookies utilitzades al lloc web de DOWN LLEIDA (d’ara endavant, el Lloc Web) i el motiu del seu ús. Així mateix, DOWN LLEIDA us informa que en navegar al Lloc Web vostè està prestant el seu consentiment per poder utilitzar-les.

Les cookies utilitzades al nostre Lloc Web, poden ser pròpies i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l’idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per l’usuari, així com seguir i analitzar l’activitat que duu a terme, per tal d’introduir millores i prestar els nostres serveis d’una manera més eficient i personalitzada.

La utilització de les galetes ofereix nombrosos avantatges en la prestació de serveis de la societat de la informació, ja que, entre d’altres: (i) facilita a l’usuari la navegació al Lloc Web i l’accés als diferents serveis que ofereix; (ii) evita a l’usuari configurar les característiques generals predefinides cada cop que accedeix al Lloc Web; (iii) afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través del Lloc Web, després de la corresponent anàlisi de la informació obtinguda a través de les cookies instal·lades.

No obstant això, podeu configurar el vostre navegador, acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionar aquelles la instal·lació de les quals admet i quins no, seguint un dels procediments següents, depenent del navegador utilitzat:

Disponibilitat de la Pàgina

DOWN LLEIDA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los. Per tant, DOWN LLEIDA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari final que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

DOWN LLEIDA exclou, amb les excepcions contemplades a la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de la expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la pàgina i als continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen cap suggeriment ni cap recomanació.

DOWN LLEIDA no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i programari), els documents o els fitxers de lusuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a lusuari per aquest motiu.

L’accés a la pàgina no implica l’obligació per part de DOWN LLEIDA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials, per tant, DOWN LLEIDAno es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

Qualitat de la Pàgina

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la pàgina, DOWN LLEIDA realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts.

La informació continguda a les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas no ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

DOWN LLEIDA exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari final pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i els gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense avís previ del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de DOWN LLEIDA a l’Usuari final realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

Disponibilitat dels continguts

La prestació del servei de la pàgina i dels continguts té, en principi, durada indefinida. DOWN LLEIDA , no obstant, queda autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, DOWN LLEIDA advertirà prèviament la terminació o suspensió de la pàgina.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

DOWN LLEIDA és conscient de la importància de la privadesa de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquestes, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics a les línies d’actuació de l’entitat.

Durant la navegació a través del web www.downlleida.com és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que en motiva el recull.

D’aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat de cada formulari web, sent comú a tots ells el responsable del tractament: DOWN LLEIDA domiciliada a Plaça Sant Pere, 3 Baixos, 25005 Lleida, així com el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les vostres dades, així com de limitació o oposició al tractament, que s’haurà de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment incloent-hi còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En cas que aporteu les vostres dades a través d’un missatge de correu electrònic, aquest formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, i són aplicables la resta d’extrems indicats al paràgraf anterior.

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de DOWN LLEIDA contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupades per aquesta en el supòsit que contracti qualsevol d’elles.

D’altra banda, DOWN LLEIDA ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del web www . downlleida.com aplicant les mesures de seguretat contemplades al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD).

Jurisdicció

Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que es puguin derivar del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Lleida, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Legislació aplicable

L’avís legal es regeix per la llei espanyola.

Copyright© DOWN LLEIDA.

Reservats tots els drets d’autor per les lleis i els tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.