Down Lleida

Qui som?

DOWN LLEIDA va ser constituïda el 22 d’abril de 1995 com entitat sense ànim de lucre sota la denominació oficial d’ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SÍNDROME DE DOWN. Aquesta va nèixer fruit de la iniciativa d’un grup de pares i mares amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i ajudar-les a incorporar-se de manera activa dins la societat. Declarada d’utilitat pública per el Ministeri d’Interior d’acord a ordre del 24 de novembre de 2000.(Utilitat pública)

Tal i com recullen els estatuts, l’objectiu de l’associació és promoure la IGUALTAT D’OPORTUNITATS entre les persones amb diferents capacitats, una equiparació real des de la solidaritat i el respecte en el si d’una societat tolerant i plural. L’objectiu de la qual és la normalització i la inclusió de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals en els diferents àmbits socials.

Down Lleida treballa per afavorir un canvi de mentalitat en la societat actual en la manera de veure i considerar les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

El nostre àmbit d’actuació és la ciutat de Lleida i província. Actualment tenim 148 famílies sòcies. L’associatiu té dret a assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General que es celebren anualment en el primer semestre de l’any. Així com també poden participar de les activitats que promogui l’Associació i dels serveis que aquesta presta.

Inscrits al:

 • Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1890.
 • Registre d’Entitats, Serveis i Establiments socials de la Generalitat, en la secció Entitat Privada d’iniciativa social amb el núm. de registre E O 2465.
 • Cens d’Associacions Municipals de l’Ajuntament de Lleida amb el número d’ordre 165.
 • l’Institut Català del Voluntariat amb el número 000514.
 • Cens d’Associacions juvenils de la Generalitat de Catalunya amb el número 1862.
 • Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya com a secció esportiva amb el número A02062.
 • Registre RESES Down Lleida: E02465.
 • Suport autonomia a la pròpia llar: S07767.
 • Entitat de suport: S08434.

Missió

Promoure la transformació de la societat, empoderant i visibilitzant a les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, en la presa de decisions, potenciant les seves capacitats, autonomia i benestar, i promovent l’equitat i la igualtat d’oportunitats al llarg del seu projecte de vida, d’acord als dictàmens de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Visió

Una societat inclusiva que ofereixi les mateixes oportunitats a tothom, i on les persones amb discapacitat intel·lectual siguin les protagonistes de les seves vides, essent equitatius, oferint a cada persona els suports que necessita.

Valors

 • EMPODERAMENT de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals i les seves famílies.

 • ACOLLIDA de totes les persones.

 • INCLUSIÓ I VISIBILITAT de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals en tots els àmbits socials.

 • TREBALL EN XARXA que asseguri un aprenentatge conjunt eficient i un enriquiment mutu als professionals i en coordinació amb la comunitat.

 • EXCEL·LENCIA en l’atenció a les persones i en la gestió dels suports necessaris des de la Planificació Centrada en la Persona.

 • INNOVACIÓ en el desenvolupament de nous programes, intervencions i demandes per aconseguir la màxima autonomia de les persones amb Síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals, millorant la qualitat de vida de la família i enriquint a la vegada la societat en la qual participen.

 • IGUALTAT entre homes i dones.

 • SOLIDARITAT envers a altres persones.

 • COMPROMÍS I SOSTENIBILITAT amb l’aplicació dels ODS (objectius del desenvolupament sostenible) de l’agenda 20/30.

Organigrama

L’estructura de Down Lleida la formen l’Assemblea i la Junta Directiva, dues àrees de coordinació, la pedagògica i la tècnica i en deriven 10 àrees més. S’encarreguen de desenvolupar el Pla Operatiu Anual seguint les directrius marcades pel Pla Estratègic aprovat per Assemblea General.

Coneix el nostre equip!

Junta directiva

L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General, amb obligatorietat de validar-ho cada 4 anys.

Tots aquests càrrecs s’exerceixen gratuïta i voluntàriament de forma no remunerada. Les persones que formen part de la Junta Directiva tan sols reben compensació econòmica per les despeses generades (viatges, manutenció i allotjament) per la seva participació com a representants de l’organització en les activitats de la mateixa. Aquestes despeses són convenientment justificades i supervisades per assegurar el seu correcte ús.

Les funcions de la Junta Directiva es troben recollides en els Estatuts de l’associació, i aquesta és la que administra, representa i atén el funcionament quotidià de l’entitat. La Junta es reuneix amb una periodicitat mensual en horari de tarda-nit per facilitar l’assistència de tots els membres.

Per contactar amb qualsevol dels membres de la Junta Directiva de l’entitat ho podeu fer en la següent adreça de correu electrònic: info@downlleida.org

Olga Parés

Presidenta. Des de 2019. Mestra educació infantil i mare.

Eva Godia

Vicepresidenta. Des de 2023. Monitora de menjador, vetlladora i mare.

Yolanda Ariza

Secretaria. Des de 2019. Auxiliar administrativa i germana.

Rosa Ferró

Tresorera. Des de 2019. Assesora fiscal i mare.

Joan Cebrià

Vocal. Des de 2020. Professor de secundària i germà.

Rafael González

Vocal. Des de 2023. Tècnic d’extinció i pare.

Josep Medina

Vocal. Des de 2001. Arqueòleg i pare.

Esther Nadal

Vocal. Des de 2014. Auxiliar administrativa.

Anna Oromí

Vocal. Des de 2018. Mestra educació infantil i mare.

Joan Sorribes

Vocal. Des de 2018. Recepcionista.

Lidia Viló

Vocal. Des de 2018. Metgessa i mare.

Marta Sancho

Vocal. Des de 2022. Professora d’Història i Arqueologia i mare.

Ramón Conejo

Vocal. Des de 2020. Mestre jubilat i pare.

Coneix el nostre equip!

Equip de Treball

Carme Perpinyà

Coordinadora tècnica. Àrea d’inserció sociolaboral. Àrea d’atenció a les persones. Des de 2006. Diplomada en Treball Social. Email de contacte

Eva Betbesé

Coordinadora pedagògica. Des de 2002. Diplomada en Magisteri. Llicenciada en Psicopedagogia. Postgrau en Prevenció y Atenció a la Primera Infancia. Postgrau en Educació Emocional.
Email de contacte

Laura Garcia

Àrea administrativa. Des de 2022. Tècnica superior en administració i finances. Responsable de seguretat i protecció de dades.
Email de contacte

Maria Granell

Àrea psicològica. Des de 2021. Graduada en Psicologia. Actualment cursant l’últim any del Màster en Psicologia General Sanitària i el Màster en Neuropsicologia.
Email de contacte

Sílvia Pujol

Àrea psicològica. Des de 2022. Llicenciada en psicologia. Professional en intervenció psicosocial. Actualment en preparació per a psicòloga general sanitària.
Email de contacte

Àngela Cabrera

Àrea de vida independent. Des de 2014. Graduada en Educació Social.
Email de contacte

Raquel Botigué

Àrea de vida independent. Des de 2021. Cicle Formatiu en Integració Social.
Email de contacte

Eva Perez

Àrea de suport educatiu. Des de 2020. Àrea de projectes. Des de 2023. Graduada en Treball Social. Màster en Psicopedagogia
Email de contacte

Maite Teixidó

Àrea d’inserció sociolaboral. Àrea de formació continua. Des de 2008. Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social. Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració.
Email de contacte

Judit Brufau

Àrea de suport educatiu. Des de 2019. Diplomada en Logopedia y en Magisteri d’Educació Especial. Postgrau en Atenció Precoç.
Email de contacte

Sara Román

Àrea d’inserció sociolaboral. Àrea d’oci i voluntariat. Des de 2016. Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil. Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social.
Email de contacte

Irene Moreno

Àrea d’inserció sociolaboral. Des de 2022. Mestra d’educació especial. Diplomada en Educació Social.
Email de contacte

Àlex Borràs

Àrea esportiva. Àrea d’oci i voluntariat. Des de 2022.
Àrea de comunicació i màrqueting. Des de 2023. CFGS de Secretariat. CFGS Desenvolupament d’aplicacions Web.
Email de contacte (Esports i oci)
Email de contacte (Comunicació)

Pol Montanyola

Àrea esportiva. Àrea d’oci i voluntariat. Des de 2022. CFGM Atenció a les persones en situació de dependència i actualment cursant CFGS d’integració social.

Blau Moreno

Àrea esportiva. Des de 2023. CFGS d’Ensenyament i animació socio-esportiva i tècnica en conducció d’activitats fisicoesportives.

Reconeixements

Medalla d’honor del Grup Cultural Garrigues (2023)

Placa a la Solidaritat de l’Ajuntament de Lleida (2023)

 • Premis de l’Associacionisme Juvenil del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
 • Premi Lluís Martí al Valor Social
 • Premi Gran Persona dels Armats de Lleida
 • XIII Premis Francesc Candel
 • Premi al voluntariat universitari de la Fundación Mútua Madrileña
 • Programa Joves: bona pràctica en l’àmbit de la joventut (2013 fins a l’actualitat)
 • Premi a la millor entitat sense ànim de lucre organitzat per la Jove Cambra Internacional de Lleida
 • Premi a l’Entitat en suport a l’Associació Antisida de Lleida
 • Premi INJUVE, Institut Nacional de Joventut
 • Premi Som Lleida
 • Premio CERMI, en la categoria de Voluntariat
 • Premi Baula & Ajuntament de Lleida (compartit amb Castellers de Lleida) com a “millor entitat cívica”
 • XVIII Premi Voluntariat de la Generalitat de Catalunya a Down Lleida pel projecte “Nous Voluntaris”
 • Premi NAFENT de la Coordinació Territorial de Joventut i GREC 2010 a Down Lleida
 • Premi Funde a la Igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. Projecte Integra XXI
 • Premi ONCE a Down Lleida a la Solidaritat i la Superació
 • Premi d’Imatge infantil i Juvenil organitzat per TRAMA, Educació, ABACUS, Ajuntament de Lleida, en el programa de suport a la ESO de Down Lleida. II Premi
 • Premi de la Fundació Jaume Bofill, Aprenentatge i Servei
 • Publicació de “Nous Voluntaris” a “Emprendimiento Social Juvenil 18 buenas prácticas” de la Fundació Bertelsman
 • 1r Premi Jaume Ciurana a Accions Cíviques. Projecte “Nous Voluntaris”
 • Premi II concurs d’iniciatives Joves amb valors
 • Premi Obra Social la Caixa
 • Premi Lluís Martí al Valor Social (2019)
 • Premi Gran Persona dels Armats de Lleida (2019)
 • XIII Premis Francesc Candel (2016)
 • Premi al voluntariat universitari de la Fundación Mútua Madrileña (2014)
 • Programa Joves: bona pràctica en l’àmbit de la joventut (2013 fins a l’actualitat)
 • Premi a la millor entitat sense ànim de lucre organitzat per la Jove Cambra Internacional de Lleida (2012)
 • Premi a l’Entitat en suport a l’Associació Antisida de Lleida (2012)
 • Premi INJUVE, Institut Nacional de Joventut (2011)
 • Premi Som Lleida (2011)
 • Premio CERMI, en la categoria de Voluntariat (2011)
 • Premi Baula & Ajuntament de Lleida (compartit amb Castellers de Lleida) com a “millor entitat cívica” (2010)
 • XVIII Premi Voluntariat de la Generalitat de Catalunya a Down Lleida pel projecte “Nous Voluntaris” (2010)
 • Premi NAFENT de la Coordinació Territorial de Joventut i GREC 2010 a Down Lleida (2010)
 • Premi Funde a la Igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. Projecte Integra XXI (2010)
 • Premi ONCE a Down Lleida a la Solidaritat i la Superació (2009)
 • Premi d’Imatge infantil i Juvenil organitzat per TRAMA, Educació, ABACUS, Ajuntament de Lleida, en el programa de suport a la ESO de Down Lleida. II Premi (2009)
 • Premi de la Fundació Jaume Bofill, Aprenentatge i Servei (2008)
 • Publicació de “Nous Voluntaris” a “Emprendimiento Social Juvenil 18 buenas prácticas” de la Fundació Bertelsman (2008)
 • 1r Premi Jaume Ciurana a Accions Cíviques. Projecte “Nous Voluntaris” (2008)
 • Premi II concurs d’iniciatives Joves amb valors (2007)
 • Premi Obra Social la Caixa (2007)

Auditoria econòmica 2022

19/02/2024

Auditoria econòmica 2021

10/01/2023

Auditoria econòmica 2020

03/01/2022

Auditoria econòmica 2019

19/02/2024

Memòria econòmica 2018

19/02/2024

Memòria econòmica 2017

23/05/2018

Transparència

INGRESSOS 2022
Quotes associatiu 45.570€
Quotes activitats 145.815,15€
Quotes socis/òcies col·laboradores 7.828,25€
Subvencions 279.453,17€
Activitats diverses 49.491,09€
Donatius varis 36.749,29€
Ingressos varis 2.391,3€
Total 567.298,25€
INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Serveis 113.659,85 € 143.408,49 € 126.238,45 € 119.911,50 € 111.020,40€ 134.154,07€
Socies/Sòcies 34.701,27 € 37.774,77 € 42.192,84 € 42.774,10 € 68.640,93€ 50.832,31€
Subvencions 268.000,26 € 240.328,37 € 288.788,19 € 316.030,80 € 283.534,04€ 203.531,76€
Donatius 110.010,23 € 72.220,82 € 99.090,39 € 83.539,14 € 70.658,16€ 32.118,46€
Activ. Extraordinàries 34.934,96 € 31.354,24 € 35.623,31 € 41.679,65 € 34.193,20€ 47.463,29€
Ing. Financers -258,17 € 0 € 130,86 € 2.084,65 € 6.750€ 0 €
Total 561.048,40 € 525.086,69 € 592.064,04 € 606.019,84 € 574.796,73€ 468.099,89€

Despeses 2022
Sous professionals 378.052,78€
Serveis professionals 12.028,79€
Subministres 10.055,14€
Despeses de gestió 32.480,05€
Reparació i manteniment 15.674,81€
Viatges i representació 4.260,70€
Manteniment vivendes 17.236,21€
Material de difusió 4.738,23€
Activitats diverses 25.998,95€
Despeses bancàries 2.208,52€
Despeses vàries 17.848,97€
Imprevistos 1.556,49€
Amortitzacions 12.196,41€
Total 534.336,05€
DESPESES 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Personal 294.323,47 € 331.688,97 € 382.747,83 € 386.466,54 € 357.528,58€ 353.093,63€
Lloguers 27.625,01 € 302.37,36 € 31.337,24 € 26.279,52 € 12.809,74€ 10.319,69€
Reparacions 10.803,79 € 5.333,67 € 15.923,50 € 16.338,33 € 31.547,11€ 17.304,65€
Serveis professionals 4.996,20 € 5.757,22 € 6.043,38 € 10.726,70 € 8.072,20€ 10.036,97€
Transports 6.922,37 € 6.126,47 € 7.395,91 € 12.773,14 € 7.191,28€ 10.116,28€
Assegurances 3.794,54 € 3.270,26 € 4.271,31 € 3.428,15 € 3.848,54€ 4.389,27€
Serveis bancaris 1.796,25 € 2.091,65 € 1.944,72 € 2.046,06 € 1.973,44€ 2.063,70€
Subministraments 13.210,55 € 1.340,65 € 12.725,98 € 12.596,14 € 11.177,11€ 8.278,13€
Altres serveis 112.834,01 € 98.715,48 € 83.740,11 € 113.515,96 € 18.873,01€ 31.603,83€
Altres tributs 105,00 € 180,79 € 163,85 163,85 € 927,81€ 7.700,54€
Deutes impagats 556,65 € 1.505,52 € 0 € 0 € 0€ 0€
Amortitzacions 7.085,41 € 7.085,41 € 10.685,34 € 18.475,60 € 15.981,58€ 2.190,44€
Total 484.053,25 € 493.333,45 € 556.979,17 € 602.809,99 € 469.930,38€ 457.097,13€

Treball en xarxa

 • DOWN CATALUNYA (Coordinadora síndrome de Down de Catalunya)
 • DOWN ESPANYA Integrada dins de Red Nacional de Vida Independent (RNVI), Red Integra (Treball), Red Nacional de Germans (RNHER) i Red Nacional d’Educació Inclusiva (RNED)

 • ACTAS (Associació Catalana de Treball amb Suport)

 • FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social)

Objectius Desenvolupament Sostenible

Des de Down Lleida ens comprometem amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de les Naciones Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtats i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres.

Aquests objectius tenen en compte a cadascuna de les persones amb les seves necessitats i potencialitats, per això creiem que segueix la nostra línea de treball de la Planificació Centrada en la Persona i progressivament ho estem incorporant al nostre proper pla estratègic per als propers anys.

ET SUMES TU TAMBÉ A TRANSFORMAR EL NOSTRE MÓN?
I aquí podeu trobar un video resum de cadascún dels Objectius de Desenvolupament Sostenible explicats per membres de DOWN LLEIDA.

Fi de la pobresa

La nostra área d’atenció a les persones vetlla per a que totes les persones puguin tenir cobertes les seves necessitats bàsiques i per a reduir la situació de pobresa per motiu de la discapacitat.

Salut i Benestar

Promoció activa de la salut i el benestar de les persones amb discapacitat i les seves famílies, mitjançant projectes esportius, d’alimentació i hàbits saludables. Atenció psicològica a totes les persones i promoció d’un envelliment actiu i inclusiu.

Educació de qualitat

Promoció de l’educació inclusiva de qualitat per a les persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual. Formació del professorat. Sensibilització a la comunitat educativa.

Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat de gènere entre dones i homes amb discapacitat, per a que puguin tenir les mateixes oportunitats. Vetllem per la igualtat de gènere en l’organigrama de l’entitat.

Treball decent i creixement econòmic

La nostra àrea d’inserció sociolaboral presta els suports necessaris per a que totes les persones amb síndrome de Down i discapacitat puguin treballar a l’empresa ordinària mitjançant la metodologia de treball amb suport.

Indústria, innovació i infraestructures

Les persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual han d’estar al dia de l’ús de les noves tecnologies i de la innovació que es produeixi en aquest sector. Treballem per reduir la bretxa tecnològica. Promovem que el sector empresarial pugui fer efectiva la seva responsabilitat social empresarial (RSE).

Reducció de les desigualtats

Totes les nostres árees de treball tenen l’objectiu de reduir les desigualtats existents per raó de discapacitat, i assegurar que ningú queda enrrere. Establir xarxes per tal de que les famílies i les persones amb discapacitat puguin disposar de recursos materials i estratègies per a la superació de les desigualtats econòmiques.

Ciutats i comunitats sostenibles

Mitjançant els projectes de vida independent treballem per una ciutat més inclusiva i segura per a les persones amb discapacitat. Defensem un model de vida integrat en la comunitat de referència de cada persona.

Consum i producció responsables

Promovem hàbits de consum sostenibles i saludables, posant importància en el respecte al medi ambient i a l’entorn.

Aliança per a assolir els objectius

Down Lleida ens aliem amb la comunitat (empreses, administracions públiques, centres educatius, centres sanitaris, espais culturals i tot tipus d’entitats) per a desenvolupar projectes i accions a favor de la inclusió de les persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual.