CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació la Caixa”, i la FECOM (Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida), han mostrat el seu suport al projecte “Atenció social i psicològica per a famílies de persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals” de DOWN LLEIDA, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down a través d’atenció psicosocial, així com donar suport a les seves famílies.

La col·laboració permetrà donar suport a DOWN LLEIDA en la nostra metodologia flexible d’atenció a les persones amb discapacitat, la Planificació Centrada en la Persona. D’aquesta manera, ens permet individualitzar cadascuna de les intervencions i posar el focus en les capacitats, habilitats i interessos de cada persona i cada nucli familiar.

Leave A Comment

11 + 17 =