Els Nostres Serveis

Àrea de psicologia Down Lleida

 

Aquest servei té com a objectiu aconseguir un òptim ajust psicosocial de cada persona, fomentant la cooperació entre els seus familiars i/o tutors i els professionals de l’Associació.

Accions transversals

 • Sessions psicològiques individualitzades a les persones de l’entitat.

 • Sessions psicològiques amb les famílies de les persones de l’entitat

 • Realització de tallers d’educació sexual integral al llarg de totes les etapes evolutives des de primària fins als adults de l’entitat.

 • Coordinacions externes amb escoles, empreses, centres sanitaris, entitats i/o professionals i projectes d’investigació.

 • Programació de sessions d’estimulació cognitiva mitjançant la plataforma web de rehabilitació i estimulació cognitiva Neuron Up.

Atenció a les famílies de nadons i etapa infantil

 • Entrevista, orientació i seguiment psicoeducatiu als familiars dels infants de l’Associació.

 • Tertúlies entre Famílies consistents en suport grupal amb famílies amb filles i fills que es troben en etapes evolutives similars, adaptat als interessos i necessitats.

Atenció a les persones de l’entitat

 • Entrevista psicològica dels joves que finalitzen la seva formació prelaboral per tal de dur a terme una orientació en l’àmbit laboral.

 • Avaluació psicològica dels candidats per formar part del programa Integra 21.

 • Orientació, avaluació i seguiment psicològic per a tots els i les joves que volen formar part del Projecte Desperta’t. S’avaluen mitjançant entrevistes i tests psicomètrics als i les joves i les persones mediadores.

Envelliment actiu

 • Psicoeducació a les persones de més de 30 anys de l’entitat sobre l’envelliment prematur.

 • Avaluació i seguiment longitudinal per tal de detectar l’envelliment prematur a partir dels 20 anys.

 • Estimulació cognitiva personalitzada.

 • Acompanyament a les famílies en el procés d’envelliment dels seus fills/es.

Contacta amb nosaltres per obtenir més informació