Els Nostres Serveis

INTEGRA XXI

Programa d’inserció sòcio-laboral per a persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals

Integra XXI és el programa d’inserció sòcio-laboral per a persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, majors de 16 anys, que manifesten el seu interès per treballar en empreses ordinàries.
La metodologia emprada és la del TAS, Treball amb Suport https://actas.cat/treball-amb-suport/
Les persones participants en el projecte són part activa del seu itinerari d’inserció laboral i es treballa coordinadament amb tots els agents implicats en el procés: persona amb discapacitat, família, professionals de les empreses i l’equip multidisciplinari de l’entitat.
Integra XXI es va iniciar l’any 2003, sent un programa pioner en promoure la inserció laboral de persones amb síndrome de Down, en empreses ordinàries del nostre territori.

 • Formació Prelaboral.

 • Programa d’orientació, assessorament, coordinació i suport durant formació professional segons les capacitats i interessos de cada jove.

 • Elaboració de l’itinerari personal d’inserció de cada usuari.

 • Pràctiques laborals, formació in situ i treball amb suport.

 • Prospecció i assessorament a l’empresa

 • Acompanyament i suport personal en tot el procés d’inserció per part del professional que exerceix de preparador/a laboral.

 • Valoració i seguiment continuat al lloc de treball.

 • Escola de Famílies.

 • Sessions grupals de formació continuada a l’entitat:

  •   Habilitats socials i autonomia personal
  • Educació Emocional
  • Estratègies d’aprenentatge
  • FOL (Formació i Orientació laboral)

Contacta amb nosaltres per obtenir més informació