Els Nostres Serveis

SUPORT EDUCATIU

Adreçat a infants i adolescents en l’etapa educativa des de l’Escola Bressol i fins a l’ESO.

“Entenem que l’atenció a la diversitat va molt més enllà de la integració, i que s’ha de plantejar des de la inclusió que promogui, la presència, la participació i el progrés de tot l’alumnat” (AinscowBooth, i Dyson, 2006).

Adreçat a infants i adolescents en l’etapa educativa des de l’Escola Bressol i fins a l’ESO.

L’objectiu és afavorir, millorar i donar suport a les condicions socials, educatives i psicològiques del procés d’inclusió de l’alumnat als centres educatius, preferentment, ordinaris.

  • – Sessions educatives grupals on es treballen diferents continguts: habilitats socials i autonomia personal, educació emocional i afectivo-sexual, estimulació cognitiva i estratègies d’aprenentatge.

  • -Orientació, seguiment i tutories a les famílies.

  • – Escola de Famílies, espai per reflexionar i intercanviar experiències.

  • – Formació, orientació i coordinació amb els claustres dels centres educatius i amb la resta de professionals que intervenen en el procés educatiu de l’alumnat.

  • – Tallers de sensibilització per a grups d’alumnat de centres educatius.

SERVEI DE LOGOPÈDIA

El servei de logopèdia està adreçat a totes les persones de l’Associació que el sol·licitin.

Sessions individuals o en petit grup, per tal d’incidir en l’estimulació del llenguatge, la parla i la comunicació;  així com dificultats més específiques de producció de la parla, del ritme d’aquesta i de la deglució. Les sessions de logopèdia es realitzen individualment o en petit grup.

Classes  als grups de formació amb l’ objectiu de de treballar les habilitats comunicatives.

Formació, orientació i coordinació amb els claustres dels centres educatius i amb la resta de professionals que intervenen en el procés educatiu de l’alumnat.

Assessorament i elaboració de material adaptat segons la demanda del centre educatiu.

Orientació, seguiment i tutories a les famílies.

Contacta amb nosaltres per obtenir més informació