Down Lleida ja és una ONG Acreditada per la Fundació Lealtad. Des del 1995 treballem per promoure la transformació de la societat, empoderant i visibilitzant les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

Per concedir aquesta acreditació s’ha contrastat que l’organització compleix íntegrament els 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Per això s’han estudiat aspectes com el bon funcionament de l’òrgan de govern de l’ONG per al compliment de les seves responsabilitats i l’ús eficaç dels seus recursos, si l’entitat és sostenible i si la comunicació és fiable, així com la coherència de les activitats amb la missió d’interès general.

Segons l’informe elaborat, que ja es pot consultar de manera gratuïta a la web de Fundació Lealtad, gestionem l’any 2020 una despesa de 498.427€, que distribuïm de la manera següent: el 80,6% el va derivar a les despeses de missió , l’11,5% a l’administració i el 7,9% restant a la captació de fons.

«La transparència és un Valor central de l’entitat, que es recull a la nostra Missió, Visió i Valors»

A la següent entrevista Olga Parés Simón, presidenta de Down Lleida, ens explica quin significat té el Segell per a l’entitat:

• Quin valor té per a la vostra entitat la transparència i les bones pràctiques?
Donar visibilitat a la feina que realitzem des de l’objectiu de fer-ho amb excel·lència i tenint en compte sempre la participació de les persones a qui donem suport. La transparència és un valor central de l’entitat, que es recull a la nostra missió, visió i valors.

• Què suposa per a la vostra entitat assolir aquest distintiu?
Suposa un reconeixement a la feina que durant 27 anys l’entitat ha fet per promoure l’autonomia de les persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual. Ens permetrà augmentar el nombre de persones, entitats, empreses a què podem fer arribar la nostra missió i filosofia de treball. Això ens pot permetre assolir noves aliances i col·laboracions per promoure més oportunitats per a les persones de la nostra entitat.

• Quins avantatges hi trobeu?
A nivell de subvencions ens dóna més oportunitats, podem presentar-nos a algunes que sense el Segell no podíem i també no atorga més puntuació per a d’altres.

Pots consultar les principals magnituds de Down Lleida a la seva fitxa web d’ONG Acreditada a la web de Fundació Lealtad i conèixer quins projectes i programa desenvolupem.

Leave A Comment

seventeen + 8 =